Házirend

Tisztelt Vendégeink!

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy pihenésük örömteli és zökkenőmentes legyen. Ezért kérem Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni, illetve betartani. 

1. Bejelentkezési/kijelentkezési információk

  • Az apartmanokat érkezési napon 14:00 órától biztosítjuk. Érkezéskor kérjük a regisztrációhoz szükséges iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél) bemutatni. Az üzemeltető előzetes értesítés nélkül nem lép be a vendég által használt apartmanba.
  • A távozás napján az apartmant a vendég 10:00 óráig köteles elhagyni. A bejelentkezéskor kapott kulcsokat (kapu, ajtó) leadni.
  • A vendég tartózkodása ellenértékét legkésőbb végleges távozása előtt köteles a foglalási visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni. A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén az üzemeltető jogosult a vendég bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni. Fizetés nélküli távozás esetén az üzemeltető rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

2. Szobakulcs

A vendégek apartman- és kapukulcsot kapnak, amelyhez a bejelentőlap pontos kitöltése szükséges. A kulcs elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget (5.000 Ft) számolunk fel.

3. Látogatók

A vendégház területén csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak.

14 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban, akik felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

4. Biztonság

Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és az apartmant mindig zárják. A tulajdonos nem tartozik felelősséggel a vendég személyes holmiját illetően, de mindent megtesz a vendég védelme érdekében.

 5. A vendégházak területére be nem vihető dolgok

A vendégház területére nem hozhatók be gyúlékony- és robbanó anyagok, tárgyak, valamint saját elektromos készülékek a tulajdonos engedélye nélkül. Az engedély nélkül bevitt elektromos készülék okozta kárért a vendég felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni.

6. Háziállat a vendégházba nem hozható be!

7. Dohányzás

Apartmanjaink nemdohányzóak! Dohányozni az udvar erre kijelölt helyén lehet.

8. Kölcsönzött eszközök (bogrács, kerti grill …)

A kölcsönzött eszközöket a vendég köteles rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes használatból eredő minden kárért a vendég felel. A kölcsönzött eszközöket a vendég köteles az átvételkori tiszta állapotban visszaadni.Amennyiben visszaadáskor használhatatlan állapotban van, a vendég köteles az eszköz teljes értékét megtéríteni az üzemeltetőnek.

9. Parkolás

Minden apartmanhoz egy parkolási helyet biztosítunk térítésmentesen.

 10. WI-FI

A vendégház teljes területén WI-FI rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes, a csatlakozás jelszavát az apartmanban találja meg. A WI-FI folyamatos, megszakítás nélküli működését az üzemeltető nem garantálja.

11. A szomszédok és a falu nyugalma

Ez a vendégház családi környezetben van, ezért 22.00 órától reggel 7.00 óráig ne zavarják hangoskodással apartman-szomszédjaikat, valamint a település lakóit.

 12. Károkozás

Az apartman és a külső berendezési tárgyakban – gondatlanságból vagy szándékosan – okozott kárt a vendég köteles megtéríteni!

13. Talált tárgyak

A talált tárgyakat az üzemeltető munkatársánál lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. A tárolható tárgyakat az üzemeltető 10 napig őrzi.

14. Hibajelentés

A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának mindennemű meghibásodását az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni. Telefon: +36 20/477-2007

15. A Balogh Vendégház értékei

Az apartmanban elhelyezett leltárlistát a vendég tudomásul veszi. A vendégház berendezési, felszerelési tárgyai a vendégház területéről nem vihetők ki.

16. A szálláshely kártérítési felelőssége

Az üzemeltető a vendég vendégházba bevitt dolgaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel.

A vendég a vendégház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja.

Kérjük Önöket, hogy az apartmant ugyanolyan tiszta, rendezett és sérülésmentes állapotban hagyják el, mint amikor átvették!

Szívünkön viseljük környezetünk állapotát. Kérjük, bánjon takarékosan az ivóvízzel, elektromos árammal és a gázzal!

Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak megfelelő, örömteli és zavartalan lesz.