Általános szerződési feltételek

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató,  Balogh Vendégház  (3950 Sárospatak, Kölcsey Ferenc utca 17.), továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt az egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

Szerződő felek

Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatónál a vendeghazbalogh@gmail.com e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég.

Szolgáltató: Balogh Vendégház, továbbiakban Szolgáltató
Levelezési cím: vendeghazbalogh@gmail.com
Üzemeltető: RETRO 2008 Kft. (3950 Sárospatak, Simándi István út 18.)
Cégképviselő: Balogh Gábor
Telefon: + 36 20 477-2007

1. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3. Szerződési Feltételek hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2020. június 01. napjától határozatlan ideig hatályos.

4. A szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. Szerződéses fogalmak

Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég.
Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint egyéb, átmeneti szálláshely szolgáltatást nyújtó Balogh Vendégház, továbbiakban Szolgáltató.
A szolgáltatás: egyéb, átmeneti szálláshely szolgáltatás.
Árajánlat: A Vendég írásban (e-mail) megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata.
Foglalás: A Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, amely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 50 %-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.
Foglalás véglegesítés, érvényesítés:
A foglalás az 50 % előleg megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.
Fizetési és lemondási feltételek:
A Balogh Vendégház által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.
A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást

6.1. A Vendégház egyben és külön-külön apartmanonként is kiadó. Maximális létszám: 13+1 fő.

6.2. A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, Önök, mint Szerződő felek, a Sárospatak, Kölcsey Ferenc utca 17. alatti apartmanos, fürdőszobás, teljesen felszerelt konyhával, bekerített kerttel, kerti bútorokkal, parkolóval rendelkező vendégházat és szolgáltatásait egyéb szállásként, üdülési, pihenési célból saját felelősségükre veszik igénybe. Az apartmanokban, illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést, – ideértve a kerti grill, szalonnasütő-, bográcsozó hely gondos használatát, – az Önök rendelkezésére bocsátjuk ott tartózkodásuk alatt.

6.3. Minden tőlünk telhetőt megteszünk Vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban, illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Az Önök által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli Önöket.

6.4. Probléma esetén elérhetőek vagyunk a honlapon, illetve a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon (+3620/477-2007), illetve e-mail címen (vendeghazbalogh@gmail.com), hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.

7. Ajánlatkérés, illetve foglalás menete

7.1.A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 4 napos türelmi idő után törlésre kerül a foglalási naptárban.

7.2. A foglalás a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 50 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ÁSZF automatikus elfogadását jelenti. A Vendég elfogadja, hogy az általa lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza a Vendég részére.

7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ÁSZF-re.

7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodása szükséges. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más időpontra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására, a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.6. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

7.7. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét, mely jelenleg 5 %. A Szolgáltató Vendégház a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

7.8. A helyi idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül fizetendő a helyszínen Vendég/éj alapon. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a 18-70 év közötti személyekre vonatkozik.
Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.vendeghazbalogh.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.

7.9. A honlapon és egyéb fórumokon meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

7.10. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

8. A Szolgáltatás módosítása, törlése

8.1. Árajánlat:

A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 4 napos türelmi idő után törlésre kerül a foglalási naptárban.

8.2. Foglalás

8.2.1.Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért 50 % előleg a megegyezés szerinti határidőig nem kerül megfizetésre, a foglalás törlésre kerül. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A foglalás módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.

8.2.2. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más időpontra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására, a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

8.2.3. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

9. Igénybevétel feltételei

9.1. A Vendég a szállást az igénybevétel napján 14.00 órától történő bejelentkezéssel (check-in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00 óráig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható.

9.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a Vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit, illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.

9.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a Vendégre terheli.

9.4. A szálláshelyre higiéniai okokból és az allergiások egyre növekvő számára tekintettel háziállatok NEM hozhatók. Az engedély nélkül behozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a Vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.

9.5. Az apartmanokban tilos a dohányzás, az udvaron is csak az arra kijelölt helyen lehetséges.

10. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése

10.1. A Szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni, amennyiben
10.1.1. a Vendég nem teljesítési fizetési kötelezettségét.
10.1.2. A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet.
10.1.3. A Vendég fertőző betegségben szenved.
10.4. a Vendég drog befolyása alatt áll.
10.5. A Vendég elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében.
10.6. A feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel.

 11. A Vendég jogai

11.1. A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára.
11.2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.
11.3. A Vendég jogosult a Szolgáltató vendégházban található kerti grill, szalonnasütő-, bográcsozó hely rendeltetésszerű, gondos használatára.
11.4. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon (+3620/477-2007), illetve írásban a vendeghazbalogh@gmail.com  címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.
11.5. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

 12. A Vendég kötelezettségei

12.1. A Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.
12.2. Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 14 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.
12.3. A Vendég köteles az általa, vagy kísérője, illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a Szolgáltatónak megtéríteni.

13. A Szolgáltató jogai

13.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 50 % előleg szállásköltség összegének megtartására, jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.
13.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 10.1. 1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely- szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

14. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

14.1. A Szolgáltató köteles a Vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.
14.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében (+36 20/477-2007).
14.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a Vendég a felelős.
14.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a Vendég által saját maga okozott károkra, illetve a Vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.
14.5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató külső és belső tereiben hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.
14.6. A Szolgáltató ingyenes, bekerített parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

15. Fizetési és Lemondási Feltételek

15.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek, illetve az ÁSZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 50 %-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, a Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
15.2. Az 50 % előleg megfizetése történhet átutalással, interneten OTP/ K&H SZÉP Kártyával. A fennmaradó szállásdíj a kulcs átvételekor készpénzben vagy bankkártyával, illetve OTP/K&H SZÉP Kártyával fizetendő. Lemondás esetén az 50 % előleget nem tudjuk visszatéríteni.
15.3. Kiemelt időszak: július 01. – augusztus 20., fűtési időszak (október 15. – április 15.).
15.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő Vendéget, illetve annak SZÉP Kártyáját/bankkártyáját terheli.

16. A Szolgáltató kötelezettsége és felelőssége

16.1. A Szolgáltató a szolgáltatást a Vendég részére folyamatosan biztosítja a Vendég fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.
16.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
16.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA)-t, a személyenként és éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó kivételével.
16.4. A Szolgáltató a vásárló, Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.
16.5. Vendég bejelentések, panaszok kezelése
A Vendég a fenti banki szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltatónak személyesen, telefonon (+3620/477-2007), valamint a vendeghazbalogh@gmail.com e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vendéget. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vendég által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

17. A Vendég jogai és kötelezettségei

17.1. A Vendég adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
17.2. A Vendég kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.

18. Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése

18.1. Általános Szerződési Feltételeinkben, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételeinkben foglaltak értelmében a Vendég foglalását a teljes szállásköltség 50 %-ának előre történő megfizetésével tudja érvényesíteni, amely összeg lemondás esetén nem visszatérítendő.
18.2. Amennyiben a Vendég az 50 % előleget meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: vendeghazbalogh@gmail.com) a Szolgáltató felé kell jeleznie. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát.
18.3.A Szolgáltató válaszlevelében értesíti Vendéget, hogy amennyiben a fizetett összeg meghaladja a foglalás során rögzített előre megfizetendő 50 % előleg összegét, a Szolgáltató a megfizetett összeggel csökkenti a szállásra érkezéskor a fizetendő szállásdíj végösszegét.
18.4. Amennyiben azonban a Vendég lemondja a foglalást, a Szolgáltató csak az előírt 50 %-ot meghaladó összeget (azaz a túlfizetés összegét) tudja visszatéríteni a Vendég részére.
A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja, és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi a túlfizetett összeg jóváírását a banki költségek levonása után 15 napon belül. A vizsgálat eredményéről a Vendéget (a megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja.

19. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO

Adatvédelem

A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, a vendég adatokat csak a kijelentkezés napjáig tárolja.
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére (Jelenlegi: 1992. évi LXIII. törvény, valamint a 2011. évi CXII.  Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.